Ревизираните мерки за контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни бяха приети от страните членки на Европейския съюз. Мерките вече не включват рестрикции за движение на животни и продукти от тях в областите Ямбол, Бургас и Хасково. Българската агенция по безопасност на храните и Европейската комисия представиха бъдещата стратегия на страната за контрол на заболяването на заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на 16 януари в Брюксел.

На 9 януари БАБХ ревизира по-строгия надзор в областите Ямбол, Бургас и Хасково, след като в края на декември 2018 г. изтече срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта, които Европейската комисия наложи на страната.

Клиничните прегледи и лабораторните изследвания ще продължат да се извършват в региона от ветеринарните лекари, което е в изпълнение на Програмата за контрол на трансграничните заболявания. Програмата се изпълнява в страната от март 2017 г. и именно в нейните рамки беше открито заболяването.

БАБХ продължава проверки за чумата по дребните преживни животни

БАБХ продължава проверки за чумата по дребните преживни животни

В областите Ямбол, Бургас и Хасково

Със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ се ревизира контролът, без да се отменят мерките във връзка с чумата по дребните преживни животни. Въвеждат се облекчения за стопаните, а ветеринарните лекари се задължават да извършват допълнителни прегледи, както и да издават ветеринарномедицински свидетелства при движение на дребни преживни животни.

Целта на стратегията на БАБХ е да се докаже, че заболяването е овладяно за територията на страната ни, както и да се възстановят търговските взаимоотношения и партньорства с други страни. От Агенцията се надяват, че по този начин ще се върне доверието към българския стопанин и ще се гарантира здравният статус на животните и безопасността на продукцията.

Агенцията по храните разчита на съдействие от страна на животновъдите за спазването на мерките за превенция и контрол на болестта, за да бъде възстановен статутът на страната по отношение на чумата по дребните преживни животни.

Разраства се чумата по дребните преживни животни в Странджанско

Разраства се чумата по дребните преживни животни в Странджанско

В нови селища са откривани животни с антитела, заяви Георги Чобанов