Габровска фирма, собственост на И.Х. на 54 години, използвала неправомерно 149 190 лева, получени по програма „Фар", информира БНР.

Парите са постъпили по проекта „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта".

През юни 2007 година фирмата започнала реализирането на одобрен за финансиране едногодишен проект за обучение на 13 безработни лица в сферата на хотелиерството, както и за закупуване на обзавеждане и компютърна техника, за нуждите на строящ се край Габрово туристически комплекс.

След приключване на тримесечния курс на обучение и въвеждането в експлоатация на обекта фирмата била длъжна да назначи лицата на работа по съответните специалности за срок от най-малко 9 месеца.

След направената проверка е установено, че някои от лицата на практика не са посещавали курса, но въпреки това са получавали предвидените финансови суми.

За изготвянето на трудовите възнаграждения са използвани фиктивни трудови договори и документи с невярно съдържание.

Работата по цялостното изясняване на случая продължава.