Измерват пътната маркировка на републиканската пътна мрежа, за да установят дали отговаря на минималните изисквания за дневно и нощно светлоотражение. Проверката се прави от Института за пътна безопасност (ИПБ) с ретрорефлектометър Delta LTL2000S/SQ.

Изследването става с уред, предоставен от партньор на ИПБ от САЩ, за да информира участниците в движението за пътната обстановка. До този момент българските институции не разполагат с мобилно устройство за измерване на светлоотражението на пътната маркировка.

Измерванията ще започнат на 04 октомври 2019 г., петък, от 10:00 ч. на пътен възел Долни Богров на АМ2 Хемус при км 1+400. срещу Плац Джъмбо.