Вече има размножаващи се къдроглави пеликани в новата гнездова колония на вида, разположена в блато Песчина, в природен парк "Персина".

В гнездовата колония има 40 птици, като няколко двойки къдроглави пеликани мътят, други подготвят гнездата си, а трети копулират.

Размножителният сезон за тях е започнал в началото на март, съобщава екипът на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Екипът е събрал и данни за други видове водолюбиви птици.

Припомняме, че миналата година през юни от втората гнездяща колония на къдроглавия пеликан в страната излетяха девет малки пеликанчета, отгледани от девет двойки.

Необходимата грижа за новосформираната гнездова колония на защитения къдроглав пеликан е осигуряване на безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки.