Компромиси няма да се правят. По мой доклад здравният министър вече е входирал искане до Министерството на околната среда и водите за временно спиране на биоцентралата до отстраняване на всички констатирани от Областна администрация нарушения, както и да бъде направена оценка на въздействието върху околната среда.

Това отчете областният управител на Пловдив Дани Каназирева във "фейсбук".

Тя поясни, че е представила доклад за извършените проверки от над 5 държавни институции и констатираните нередности от независимата експертиза.

Здравният министър настоява биоцентралата в село Труд да бъде спряна

Здравният министър настоява биоцентралата в село Труд да бъде спряна

Докато се отстранят всички несъответствия

Одобреният проект, по който е изпълнено строителството на биоцентралата се отнася само за работа с растителни суровини. От направените проверки става ясно, че проблемите започват след като в един и същи ден приемателната комисия подписва Протокол образец 16 и в същия ден излиза решението на РИОСВ-Пловдив за добавяне на суровини от животински произход, обяснява още Каназирева.

По думите ѝ част от установените нарушения са:

  • Биоцентралата няма съоръжение за отделен прием на различните видове суровини - растителни и животински.
  • Перколатната вана за подготовка на суровините, когато се използват животински отпадъци не е покрита с отдушник и био филтър.
  • Не се прави термична обработка на животинските суровини, както е според Европейското законодателство.
  • Липсва място за измиване и дезинфекция на превозните средства, които извозват суровините.
  • Обектът няма регистриран водоизточник за битови и производствено-технологични нужди. Използваните кубици вода са повече от разрешените и не се заустват отпадъчните води.
  • Предприятието не разполага с достатъчен обем за съхранение на отпадъчната суровина в периода, в който не може да се наторява земеделска земя. Съгласно инвестиционното намерение на максимално допустимото дневно количество суровина е 96 тона, което означава, че предприятието трябва да има разполагаем обем 12-15 хиляди куб. метра за съхраняване на остатъчните продукти след ферментацията (за срок от 180 дни).
  • Кантарът в предприятието от януари 2020г. не е проверен и калиброван.
  • Въпреки препоръката от МЗ от 2017 г. с цел опазване на човешкото здраве да се инициира процедура по ОВОС , не е направена такава.

Каназирева подчерта, че вече е входирала в министерството доклад, в който са описани и обобщени всички жалби и проблеми през годините.

Припомняме, че вчера стана ясно, че здравният министър Костадин Ангелов настоява да се затвори биоцентралата до отстраняване на констатираните нарушения. 

Откриха редица нарушения в работата на биоцентралата в село Труд

Откриха редица нарушения в работата на биоцентралата в село Труд

Това са резултатите от извършената независима експертиза