Кметът на Петрич Димитър Бръчков забранява строителството в местността "Рупите" заради неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за общината, съобщава БНТ.

Заповедта е както за имоти в местността, така и за терени в близост до Националния парк-музей "Самуилова крепост" на база становище от главния архитект на общината Владимир Митрев.

Във връзка с устройствения план предстои първа екологична оценка на РИОСВ - Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет и одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.

Граждани протестират срещу строеж на къщи за гости и СПА център в Рупите

Граждани протестират срещу строеж на къщи за гости и СПА център в Рупите

Имаме абсолютно всички разрешителни, това са си частни терени, коментира инвеститорът Парапунов

"Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на местността "Рупите" и НПМ "Самуилова крепост", и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи", коментира кметът Бръчков.

Поне за година заповедта на кмета спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове. Ще се изчака приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за общината.