Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев е внесъл доклад до Столичния общински съвет, с който предлага да се проведе местен референдум за жителите на кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад".

Референдумът ще бъде с два въпроса от изключителна значимост за подобряване на благосъстоянието и живота на жителите на районите.

Първият въпрос: Да се спре ли застрояването на зелените площи - паркове, градини, улично озеленяване и зелени площи за ограничено обществено ползване (по чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ) и на площите между сградите при комплексното застрояване - паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра на територията на Столична община, район "Изгрев" (по чл. 22, ал. 2 от ЗУТ), за срок от 10 години?

Вторият въпрос: Да се въведе ли зона за платено паркиране на територията на Столична община, район "Изгрев"?

Предложението предвижда местният референдум да бъде проведен заедно с парламентарните избори.

Премахват незаконни гаражи в 9 квартала в София

Премахват незаконни гаражи в 9 квартала в София

Първите гаражи вече са премахнати в район "Овча купел"