Бургаският завод за дървообработка "Кроношпан" въвежда допълнителни мерки за редуциране на дървесния прах от производството си. Това е станало ясно на среща на предприятието с РИОСВ и Община Бургас.

Предвижда се мерките да се изпълнят до началото на 2020 г. Целта е през този период в производствените линии в Бургас да бъдат внедрени най-добрите техники в дървопреработвателния сектор, които се използват в Европейския съюз. По този начин ще се изпълнят новите изисквания за допустими емисии от производства и въздействието им върху околната среда.

Бургаски завод планира да купи станция за наблюдение чистотата на въздуха

Бургаски завод планира да купи станция за наблюдение чистотата на въздуха

Общината да стопанисва съоръжението, предлагат от предприятието

В досегашните съоръжения на завода ще бъдат монтирани нови ръкавни филтри и "циклон" филтри. Предвижда се това да стане до ноември 2019 г. Предстои да се въведе в работен режим и нов електрофилтър на съоръжението за подгряване на термомасло.

През следващата година ще бъдат взети допълнителни мерки и по разширяване на обхвата на новата защитна ограда около предприятието, която ще бъде с височина 8 метра.

От бургаски завод уверяват, че изпълняват екоизискванията

От бургаски завод уверяват, че изпълняват екоизискванията

При вземане на пробите е присъствал и представител на РИОСВ Бургас

Целта на всички тези нововъведения е да се постигнат стойности на фините прахови частици, които са в нормата според новата директива. Тя влиза в сила в края на 2019 г.

"Кроношпан" вече разполага с необходимото финансиране за закупуване на новите съоръжения и технологии.

Към момента се работи по избор на доставчик на оборудването.

До момента като част от поетите ангажименти пред МОСВ, Община Бургас и пред жителите на града от Кроношпан инвестираха в обособяване на зелен пояс, покриване транспортната лента на дробилката за дървесни трески, изграждане на предпазни плътни стени около складовите площи, изграждане на покрита площ за съхранение на стърготина, закупуване на почистващ автомобил и закупуване на автоматична станция за непрекъснат мониторинг на ФПЧ10.

Беше въведен в експлоатация и електрофилтър за мокра очистка на газовете при сушене на дървесина. Моделът беше определен от Европейската комисия като пример за най-добра налична техника в бранша през 2015 год.

Припомняме, срещу бургаския завод са подавани множество сигнали за замърсяване на въздуха в района и той неколкократно е санкциониран заради изхвърлянето голямо количество вредни емисии.

Заводът за дървообработка "Кроношпан" замърсява околната среда

Заводът за дървообработка "Кроношпан" замърсява околната среда

Причината била пренареждането на склад за дървесина