В изявление до медиите от бургаския завод за дървени плоскости уверяват, че дейността му покрива екологичните изисквания, съобщиха от "Кроношпан".

В изявление до медиите от завода уверяват, че проверките през последните три месеца потвърждават, че в своята дейност заводът спазва всички норми в комплексното си разрешително.

Заплашват бургаски завод със затваряне, ако не изпълни еконормите

Заплашват бургаски завод със затваряне, ако не изпълни еконормите

Ще преразгледат и комплексното разрешително на предприятието

От 1 ноември до 15 декември 2017 год. в непосредствена близост до предприятието беше позиционирана мобилната станция на Община Бургас за мониторинг на атмосферния въздух. През тези 45 дни нито веднъж не е било констатирано превишаване на нормите за ФПЧ10 /фини прахови частици/, обясняват от предприятието.

В същия период средната стойност на измерване, за целият период, не превишава 13 µg/m3 при норма от 50 µg/m3, акцентират в изявлението си до медиите от завода.

В завод "Кроношпан" изпълнили първата част от мерките на МОСВ

В завод "Кроношпан" изпълнили първата част от мерките на МОСВ

Двукратно правили профилактика на пречиствателните съоръжения

Почти в същото време - от 20 ноември до 23 ноември 2017 г. е проведено и измерване от страна на мобилната лаборатория на ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда). И това изследване потвърди, че няма превишаване на нормите за допустими емисии (въглероден оксид, азотни окиси, серни окиси, формалдехид и др.), информират от бургаското предприятие.

Те акцентират, че е имало няколко контролни замервания на емисии от неподвижни източници. Това е станало в периода от 16 октомври до 23 октомври 2017 г., съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график. Резултатът от проверките показва, че няма превишаване на съответните норми на допустими емисии при измерените концентрации на прах.

Успоредно на тези проверки бяха извършвани и собствени периодични измервания от страна на предприятието, информират от там.

Годишната планова проверка в Бургаския завод е била от 6 до 10 ноември 2017 г. Резултатите от нея са описани в " Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 475 - H2/2016 г., издадено на Кроношпан България ЕООД". След тази четиридневна проверка от завода акцентират, че: "емисиите от организираните източници на площадката за цялата 2017, показват спазване на нормите за допустими емисии, разрешени в комплексното разрешително".

При вземане на пробите е присъствал и представител на РИОСВ Бургас, съгласно нормативната уредба.