Езерото Сребърна замръзна. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Дебелината на ледената покривка е около 7 см.

В средата на езерото има незамръзнало петно, върху което се наблюдават струпвания на птици - неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли.

През нощта езерото приютява многобройни ята птици от вида голяма белочела гъска. Понякога на територията на "Сребърна" се появяват и къдроглави пеликани.

Всеки ден в резервата се извършват обходи. Не са констатирани нарушения на територията на защитената местност.