Общинските съветници в Ловеч отхвърлиха предложенията на администрацията за повишение на данъците върху недвижимите имоти, такса смет и автомобилите.

С 13 гласа "за", 12 гласа "против" и пет гласа "въздържал се" бе отхвърлена новата наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч.

Припомняме, че преди дни бе предложено 10 % увеличение на данъка на МПС, който сега е на минималната граница. Увеличението на данъка върху недвижимите имоти бе предложено да стане 2,2 промила върху данъчната оценка.

С 11 гласа "за", 14 гласа "против" и шест гласа "въздържал се" не бе приет новият размер на такса битови отпадъци за 2020 година, съобщават от общинската администрация.

Увеличaване на данъците за недвижими имоти и коли предлага Община Ловеч

Увеличaване на данъците за недвижими имоти и коли предлага Община Ловеч

Очакваните постъпления за 2020 година от тях се изчисляват на около 3 млн. лева общо

С 13 гласа "за", 12 гласа против" и пет гласа "въздържал се" не бе прието предложението за одобряване на разходите през 2020 година за осигуряване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите на обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

4 млн. отделя Община Ловеч за боклука през 2020 година

4 млн. отделя Община Ловеч за боклука през 2020 година

Това стана ясно от проведеното тази вечер обществено обсъждане

Пак през декември стана ясно, че 3 998 415 лева планира да отдели Община Ловеч за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци през 2020 година.

С 30 гласа "за", без гласове "против" и един глас "въздържал се" е приета актуализацията на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2019 година.