Производителят на акумулатори "Монбат" и дъщерното му рециклиращо дружество "Монбат рисайклинг" спазват екологичните закони и регулации. Това накратко е заключението на независимата външна проверка, извършена от международната адвокатска кантора Wolf Theiss. Тя e възложена от ръководството на компанията в началото на юни, след като собствениците Атанас и Пламен Бобокови бяха обвинени в участие в организирана престъпна група във връзка с нелегален внос и износ на отпадъци.

Оценката на международната адвокатска кантора Wolf Theiss е, че "Монбат" и "Монбат рисайклинг" имат добро ниво на организационни, документални и оперативни мерки за спазване на издаденото комплексно разрешително и изискванията на приложимото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъци. Това заключение се подкрепя и от констатациите на регулаторните органи както при регулярните инспекции, така и при проверките, направени след повдигнатите обвинения.

И в Италия разследват братя Бобокови

И в Италия разследват братя Бобокови

Европейска заповед за разследване има в прокуратурата в Румъния

Преработката на RDF пък е несъвместима с технологичните мощности на "Монбат рисайклинг" и компанията никога не e имала нещо общо с този бизнес сегмент на управление на отпадъци, е установила още проверката.

Специално внимание е обърнато на управлението и контрола на трансграничния превоз на опасни отпадъци. Това беше един от основните моменти в обвинението към Бобокови, тъй като производството е свързано с различни контролирани вещества, а в същото време произвежда технологичен отпадък - оловна шлака и полиетиленов сепаратор. Експертите на Wolf Theiss са установили, че няма несъответствия в отчетените обеми, а входящите и изходящите потоци са свързани единствено със суровини за собствено производство.

Проверката на кантората обаче е потвърдила, че "Монбат" не е пряк или индиректен собственик на операторите, нито пък е сключвала фиктивни договори. Нещо повече - "Монбат рисайклинг" е включвала допълнителни договорни изисквания към операторите, като например сертификати за оползотворяване.

И братя Бобокови са задържани

И братя Бобокови са задържани

Срещу тях имало доказателства за износ на опасно отпадъци към Германия и укриване на данъци

От документите става ясно, че за оловната шлака компанията е имала договори с германската K+S Kali и "Еко трейдинг къмпани", а полиетиленовият сепаратор е предаван на германската Muldenhuetten Recycling und Umwelttechnik и българските "Глобал рисайклинг", "Тон еко" и "Сън тур".

От Wolf Theiss посочват като недостатък това, че "Монбат рисайклинг" не е водила свой собствен, независим от регулаторните органи контрол над дейността на операторите, с които е работила.

От "Монбат рисайклинг" се ангажират да изтеглят неоползотворения дял от своите отпадъци и да ги оползотворят окончателно. За това вече е информирано и Министерството на околната среда и водите.

"На основата на тази проверка, както и на собствените си вътрешни проучвания и на информацията, която беше предоставена в процеса на извършването на проверката, дружеството си запазва всички правни възможности да се противопостави срещу продължаващо разпространение на невярна и заблуждаваща информация", предупреждават от "Монбат".

За два дни събраха 22,8 тона пестициди в Червен бряг

За два дни събраха 22,8 тона пестициди в Червен бряг

На площадката в пети квартал на Червен бряг се съхраняват около 200 тона опасен отпадък