Главното мюфтийство в България излезе с позиция във връзка със смяната на турските имена на местности в Стара Загора.

Според Мюсюлманското изповедание у нас смяната на географски наименования с мюсюлманско-турско изражение или асоциация с български имена в община Стара Загора е повод за сериозно безпокойство сред мюсюлманската общност в България.

Припомняме, по-рано днес от ВМРО - Стара Загора съобщиха, че Общинският съвет в Стара Загора е приел турско-арабските имена на 838 обекта да бъдат сменени с български такива. Гласуването било почти единодушно - решението е прието с 39 гласа "за", 2 гласа "против" и 4 гласа "въздържал се", като срещу решението са гласували единствено съветниците от ДПС.

През 2014 година общинските съветници от ВМРО и "АТАКА" предложиха промените. Тогава Общинският съвет в Стара Загора взе решение за преименуването на всички местности в 51 населени места на територията на общината. През 2017 година започна работа временна комисия, включваща представители на ГЕРБ, НФСБ, "АТАКА", ВМРО и Реформаторски блок.
При изготвянето на списъците на местностите и обектите комисията използвала експертизата на дългогодишни университетски специалисти - османисти. Част от старите имена са преведени буквално, а други ще се преименуват по аналогия. Имената на трети обекти ще бъдат сменени изцяло.

Според патриотите в Стара Загора в общината има множество неразбираеми за съвременниците наименования, като част от тях се оказали смесица от турско-арабски и стари български думи.

Смениха турските имена на 838 местности в Стара Загора

Смениха турските имена на 838 местности в Стара Загора

Хвалят се от ВМРО

Всичко това притеснява Главното мюфтийство. Според тях създадената комисия и констатациите по време на дебата на общинския съвет са абсурдни.
По време на дебата доводите на комисията били, че наименованията на местностите не са били съвременни и европейски, както и че са загубили своето техническо, историческо и морално значение за гражданите. Наименованията също така не били в съгласие със съвременните реалности и с принципите на българската именна система. Имената също така били трудни за произнасяне и били лишени от съвременно звучене.

Общинарите също така направили изказване, че според Указ № 1315 от 1975 год. на Държавния съвет, който е бил в сила и до днес, "наименованията трябва да отразяват богатството и красотата на българския език, да са благозвучни, разбираеми, лесни за произнасяне. Да внушават чувство за достойнство и гордост".

"Тези мотиви са абсурдни и дори смешни. Трудното произношение на наименования не са основание за промяната им. Всички знаем, че основният мотив е друг. А именно, че топонимиите са турско-арабски и те трябва да се заличават, за да не остане нищо, което да напомня за исляма в територията на общината", категорични са от мюфтийството.

Според Мюсюлманското изповедание у нас цялата тази ситуация буди сериозни притеснения и представлява нарушение на достиженията на правото в съвременна Европа и демократизацията в България.

От мюфтийството са категорични, че "начинанието в община Стара Загора е своеобразен "възродителен процес", който този път засяга не имената на хората, а имената на обектите и географските местности."

Според представителите на исляма в България смяната на имената е политическо нахлуване в естествената територия на езика и има негативно отражение върху религиозната и етническата толерантност на мултикултурното общество в България.

"Да се заличават имена поради не българския произход на топонимиите и географските обекти не подхожда на държава като България, която се афишира в Европа и Света като мултикултурна и многообразна страна и по важното това е престъпление срещу съвместния начин на живот."

В тази връзка от Мюсюлманското вероизповедание вярват, че "тази грешка" няма да се допуска. Посочва се и че повечето от географските обекти, чиито имена ще се сменят, преди това в историята не са имали други имена, което показвало избирателно четене на историята.

"Смяната на наименованията показва, че нивото на расизма и нетолерантността спрямо всичко, свързано с мюсюлманите, са в много критични стойности. Този процес е изключително опасен и може да провокира нова разделителна линия в обществото, което тепърва лекува раните си от така наречения "възродителен процес", допълват от мюфтийството и призовават Общинският съвет в Стара Загора да се откаже от смяната на топонимиите.

От Мюсюлманското изповедание се обръщат и към всички институции в България, с което призовават на тези процеси да се обърне по-сериозно внимание.

"Мюсюлманите в България винаги са били добросъвестни, лоялни и всеотдайни граждани на своята родина и не заслужават това поведение. Ние бихме искали да живеем в родината си като равностойни граждани... Мюсюлманско изповедание искрено се надява, че ще се предприемат необходимите стъпки за разрешаване на този въпрос.", пише още в позицията.