Министерството на земеделието, храните и горите увеличава бюджета за обновяване на училища и детски градини по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Това стана ясно по време на днешната заключителна конференция на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за мандат 2015 - 2019 г.

Министър Десислава Танева заяви, че ще бъдат одобрени всички подадени проекти с включени инвестиции за дейности по обновяване на общински училища и детски градини. Тя посочи, че общините бенефициенти по Програмата проявяват най-голям интерес по проектите за реновиране на улици и тротоари, изграждане на пътища и водоснабдителна мрежа, както инвестиции в социалната инфраструктура и културния живот.

Усвояваме проекти за 25 млн. евро в селските райони в цялата страна
Обновена

Усвояваме проекти за 25 млн. евро в селските райони в цялата страна

Това стана ясно от думите на земеделския министър Румен Порожанов

Танева съобщи, че има огромен интерес към ПРСР в настоящия програмен период. По нейни данни поисканите средства за общините са 2,5 пъти повече над възможния бюджет, а за бизнеса, земеделските производители и преработвателите на земеделска продукция - 4 пъти повече.

Тя уточни, че се очаква намаляване на бюджета за новия програмен период на ПРСР. Ако до момента общините са ползвали 740 млн. евро, сега трябва да извадим 135 млн. евро, за да получим новото финансиране, обясни тя, допълвайки, че намалението ще бъде в рамките на 15%".