Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети склад със загробени стари пестициди в град Искър.

Препаратите са в стари, полуразрушени складови помещения и са класифицирани със степен на висок риск на опасност за живота и здравето на хората и за околната среда. Те се обезвреждат по договор за преопаковане, транспортиране, предаване и окончателно обезвреждане на пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита.

След разчистването на пестицидите, част от които са били смесени с пръст и земни маси, е било установено наличието на течаща вода в основите на сградата, идваща от ВиК мрежата на града, тъй като водоснабдяването на сградата не е било прекратено от оператора. Тръбата, която не е затапена надеждно, и течащата вода са създали непосредствена опасност за здравето на хората.

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

През последния месец са събрани над 50 тона

Екоинспекцията в Плевен незабавно е направила предписание към ВиК- Искър да бъде прекратено водоподаването към складовите помещения и да бъде направен анализ на водата в градската водоснабдителна мрежа. Водоподоването към мястото вече е спряно.

По предварителни данни в склада са били загробени над 12 тона опасни вещества, които са били в контакт с водата. Старите препарати се обезвреждат със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, отпуснати с решение на правителството и под надзора на Върховната административна прокуратура.

Река Огоста в опасност заради тонове стари пестициди

Река Огоста в опасност заради тонове стари пестициди

Складовете, където се съхраняват опасните препарати, са в лошо състояние