Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери склад с излезли от употреба препарати за растителна защита в землището на монтанското село Бели мел.

Очаква се от там да бъдат извозени за обезвреждане около 1,8 тона стари пестициди. Проверката е свързана с разпоредените от Върховна административна прокуратура инспекции за нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Установено е, че състоянието на склада в селото е лошо. Въпреки че е поставена предупредителна табела "Опасни отрови", там няма охрана. Складът е разрушен и е оценен като рисков, тъй като се намира само на 200 метра от левия бряг на река Огоста.

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

През последния месец са събрани над 50 тона

До склада има три от т. нар. ББ-кубове, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита. Проверката е установила, че единият от тях е корозирал, в лошо състояние е и има следи от течове.

От френската компания, изпълняваща дейността по обезвреждане на пестицидите, обясниха, че ББ-кубовете не се препоръчват като метод за съхранение, тъй като това не се счита за окончателно обезвреждане и води до образуване на нови опасни отпадъци. При съхранението самите ББ-кубове се замърсяват и трябва да се управляват като опасни отпадъци, което увеличава повече от двойно разходите за обезвреждане.

От МОСВ посочват, че старите препарати за растителна защита са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС и АПК, като част от пестицидите са в течно, а други - в прахообразно състояние.

Намериха тонове опасни пестициди в Старозагорско
Обновена

Намериха тонове опасни пестициди в Старозагорско

Те ще бъдат изгорени извън страната

В периода 2015-2019 г. по проект, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, от страната бяха изнесени и унищожени 3847 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове у нас.

Припомняме, според екоминистъра до 2 години може да се изчистят всички стари и опасни пестициди в страната.

Обектите са част от започналите проверки на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.