От месеци на воден режим са над 1000 души от павликенското село Караисен, съобщи БНТ. Причината е липсата на достатъчно дебит в основния водоизточник, остарялата водопреносна мрежа и липсата на алтернатива.

Вода в чешмите на хората от село Караисен от началото на лятото има само по веднъж на ден - за няколко минути и не е достатъчна нито за пиене, нито за битови нужди.

Има проект за нова водопреносна мрежа, но от две години се отлага.

Според кмета на община Павликени Емануил Манолов предстои смяна на около около 30 км. От водопроводната мрежа за около 4 млн. лева, но вече 4 години безуспешно провеждаме обществени поръчки и недоволни от класирането участници обжалват и се въртим в този омагьосан кръг.

Проблем с водата има и в съседните населени места. Хората се подготвят за протест в понеделник.