Над 80% от ремонта на язовир "Студена" е завършен.

Проектът за рехабилитация на язовира е изготвен така, че строително-монтажните дейности да се извършват при непрекъснатата му експлоатация. Това се посочва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщават, че строително-монтажните работи по водния откос са приключили през 2018 г., като за изпълнението на ремонта вода от язовира не е била изпускана принудително.

Аврамова подчертава, че с извършването на рехабилитацията се продължава експлоатационният живот и сигурността на язовира.

Основните дейности по водния откос са били извършени между 2017 и 2018 г. с монтиране на водонепропусклива система, която включва ПВЦ гоемембрана, дренажен пласт, система за отводняване зад геомембраната и система за закрепване към стената.

Строителните работи под вода са били извършeни в периода от 15 септември 2017 г. до 11 декември 2018 г. и включват почистване и премахване на разхлабен торкрет, измиване с водна струя, изравняване на повърхностите, поставяне на подложен геотекстил и геомембрана върху водния откос на стената, закрепване в долния край.

Черна дупка, от която изтича водата на язовир "Студена", търси инж. Русев

Черна дупка, от която изтича водата на язовир "Студена", търси инж. Русев

Притокът е увеличен, но вода продължава да се губи

Дейностите по почистване и премахване на разхлабен торкрет под вода на дълбочина от 0 м до 10 м и от 10 м до 20 м са били извършени между 13 декември 2017 г. и 09 май 2018 г. при средно водно ниво на 832,20 м - 840,00 м.

Дейностите по измиване с водна струя под налягане под вода на дълбочина от 0 м до 10 м и между 10 м и 20 м са били извършени в периода от 12 август до 20 септември 2017 г. при водно ниво над 836 м:

12.08.2017 г. - 05.09.2017 г. при водно ниво 837,00 м - 16,763 млн. куб. м;

06.09.2017 г. - 20.09.2017 г. при водно ниво 836,00 м - 15,590 млн. куб. м.

Възможно е водата в язовир "Студена" да бъде отровена

Възможно е водата в язовир "Студена" да бъде отровена

Рибата не е извадена от съоръжението, ВиК няма специалист

Дейностите по изравняване на повърхността след почистване под вода на дълбочина между 0 м и 10 м и между 10 м и 20 м са били извършени в периодите от 20 октомври 2017 г. до 05 октомври 2018 г. при водно ниво над 832 м:

20.10.2017 г. - 20.11.2017 г. при водно ниво 832,20 м - 11,358 млн. куб. м;

16.01.2018 г. - 16.03.2018 г. при водно ниво 835,00 м 14,551 млн. куб. м;

05.08.2018 г. - 15.08.2018 г. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;

29.09.2018 г. - 05.10.2018 г. при водно ниво 837,00 м - 16,763 млн. куб. м.

Дейности по поставяне на подложен геотекстил откъм водната страна и поставяне на геомембрана върху водния откос на стената под вода на дълбочина от 0 м -10 м и 10 м - 20 м са били извършени между 15 декември 2017 г и 10 декември 2018 г.:

15.12.2017 г. - 30.01.2018 г. при водно ниво 833,00 м - 12,336 млн. куб. м;

05.04.2018 г. - 12.06.2018 г.. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;

15.06.2018 г. - 30.06.2018 г. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;

09.08.2018 г. - 31.08.2018 г. при водно ниво 839,70 м - 20,600 млн. куб. м;

05.10.2018 г. - 23.10.2018 г. при водно ниво 837,00 м - 16,763 млн. куб. м;

01.11.2018 г. - 15.11.2018 г. при водно ниво 835,40 м - 15,650 млн. куб. м;

01.12.2018 г. - 10.12.2018 г. при водно ниво 834,47 м - 14,616 млн. куб. м.

Дейностите по закрепване в долния край под вода на дълбочина 10 м - 20 м са били извършени в периода от 1 до 10 декември 2018 г. при средно водно ниво 834,47 м или 14,616 млн. куб. м.

Най-високото работно водно ниво на яз. "Студена" е 843,30 м, а преливният ръб е на кота 840,00 м.

Язовир "Студена" е пред мъртъв обем

Язовир "Студена" е пред мъртъв обем

Има два пъти по-малко вода от официалните данни, обяви Караниколов

През 2018 г. водата в язовира е преливала през преливника в продължение на 89 дни в различни периоди от време, като последното преливане е на 04 август 2018 г.

Според предписанията на Министерството на околната среда и водите за поддържане на указания обем вода в язовира от 21 млн. куб. м, ВиК операторът е извършвал контролирано изпускане на водни количества през съоръженията към язовирната стена през периода от 01 април до 14 август 2018 г., когато водното ниво в язовира е варирало от 840,34 м до 839,55 м. Преливането през преливника и контролираното изпускане нямат връзка с изпълняваните строителни работи по язовирната стена, а са следствие на високото водно ниво в съоръжението и дадените указания от МОСВ обемът в него да не надвишава 21 млн. куб. м, поясняват от МРРБ.

Ремонтът на яз. "Студена" се изпълнява по сключения на 08 септември 2016 г. договор за строително-монтажни работи с международния консорциум "S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - HBM Kft - CARPI Association", срокът по който е 28 февруари 2020 г. Изпълнението на строително-монтажните работи е над 80%, като ремонтът на стената е извършен. Предстои завършване на дейностите по водовземната кула.