Санкция от 10 000 лв. ще бъде наложена на фирмата „Титан БКС” ЕООД заради това, че е допуснала пожар на сметището, което стопанисва.
Наказателното постановление е издадено от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен. Фирмата стопанисва сметището с договор за концесия.

На 2 юли в регионалното депо за отпадъци в шуменския квартал „Дивдядово” пламна пожар, който в продължение на два дни замърсяваше въздуха на шуменци с дим. В продължение на 4 дни службите се бориха с потушаването му.

Наказателното постановление може да бъде обжалвано пред Районен съд - Шумен в седемдневен срок от връчването му.