Община Сандански намалява с 50% таксите за детските ясли и градини този месец, съобщава БНТ.

По предложение на кмета Атанас Стоянов общинският съвет в града одобри изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, свързани с таксата, която родителите всеки месец заплащат за посещение на дете в детска ясла и градина.

Целта е да се подпомогнат младите семейства. Вместо досегашните 44 лв. на месец те вече ще плащат по 22 лв. месечно.

С 30% по-евтини детските градини плащат родителите в Бургас

С 30% по-евтини детските градини плащат родителите в Бургас

Родителите вече не плащат и за времето, в което децата не са били в съответните детски заведения

За целодневни детски градини за децата на 5 и 6 години, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, таксата от 38 лв. се намалява на 19 лв. месечно. Таксата за млечна кухня пък става от 1,7 лв. на 1 лев дневно.

Намалените такси няма да бъдат допълнителен разход за детските ясли и градини, а ще се финансират от общинския бюджет.

Промените целят постепенно пълно отпадане на таксите за всички деца, така че да се осигури равен достъп и по-качествени грижи и възпитание на най-малките.