Напрежение в пловдивското село Първенец по повод Общественото обсъждане за бъдещо изграждане на кариера в района, съобщи БНТ.

Местните хора и инвеститорът влязоха в остър спор и заради голямата група хора от съседни общини, дошли на обсъждането, което тече и в момента.

Жителите на селото са внесли подписка в Общинския съвет, в която 1500 души декларират, че не са съгласни там да има площадка за добиване на баластра.