Сливенският административен съд отмени Наредбата за определяне на местните данъци на Община Сливен след протест на Сливенската окръжна прокуратура. Документа е отменен, защото е намерен за незаконосъобразен.

Самата наредба е подзаконов нормативен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването на протеста са предприети действия в защита на обществения интерес.

Законът за нормативните актове придава изключително значение на тази предварителна дейност, която е част от възможността гражданите не само да бъдат информирани, но и да упражнят правото си на защита, чрез оспорване на съответните текстове.

В мотивите си Общински съвет Сливен не е описал причините, за да бъде приета изцяло нова Наредба, изложени са съображения единствено за необходимостта от въвеждането на данък за таксиметровия превоз.

Административният съд в гр.Сливен изцяло е възприел мотивите в протеста на Окръжната прокуратура и постановил отмяна на документа. Решението на съда може да бъде обжалвано в следващите 14 дни.