Лесничеите пазят и за незаконно бране на билки в горите, съобщиха от ДАГ ден преди народния празник Еньовден.

Лесничеите от Стара Загора са установили сеч на 22 липови дървета, които са отсечени за да се обере липовия цвят. Незаконната сеч е била на държавна горска територия. Съставени са два констативни протокола.

15 акта по Закона за биологичното разнообразие от началото на годината са съставили горските инспектори от Регионална дирекция по горите - Бургас. Задържани са 141 кг блатно кокиче, 313 кг самардала, 1 560 кг листа от бръшлян.

Служителите от регионалните дирекции по горите и природните паркове правят масови проверки за нерегламентирано бране на билки и недървесни горски продукти.

През 2019 г. горските служители са съставили 24 акта по Закона за лечебните растения. Задържани са 333 кг билки, гъби, горски плодове и недървесни продукти.

Брането на билки за стопански цели се извършва само с разрешително, издадено от държавното горско стопанство и по начин, който не нанася щети на дърветата.