Три варианта за изграждане на АМ "Русе-Велико Търново" представиха в Русе по време на обществено обсъждане на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за автомагистралата "Русе - Велико Търново", съобщиха от АПИ. В него участва и кметът на община Русе Пламен Стоилов.

През 2018 г. започват тръжните процедури за изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново". Строителството ще бъде разделено на няколко лота, за да може да се работи едновременно на няколко участъка, съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов.

Трасето на АМ Русе-Велико Търново на път да скара половин Северна България

Трасето на АМ Русе-Велико Търново на път да скара половин Северна България

Всяко от населените места иска магистралата да мине възможно най-близо

С построяването на АМ "Русе - Велико Търново", с приблизителна дължина 133 км, ще се даде нов живот на Северна България. Очакванията са да се развие икономиката на региона, подчерта инж. Атанасов. Изграждането на автомагистралата е съобразено и с бъдещия нов мост над река Дунав край Русе и индустриалната зона на града, която е източно от моста.

На срещата бяха представени разработените варианти на трасе - комбиниран, червен и син.

Ще има магистрала Русе-Велико Търново

Ще има магистрала Русе-Велико Търново

Ако се намери финансиране

Комбиниран вариант

Трасето пресича път II-21 Русе - Силистра и продължава в посока юг- югозапад, като преминава югоизточно в непосредствена близост до интермодалния железопътен терминал. Автомагистралата продължава в югозападна посока, след което пресича първо път II-23 Русе - Червена вода, а след това и път I-2 Русе - Варна. Развитието на трасето следва в посока юг- югозапад, като минава над река Русенски Лом с голямо мостово съоръжение между селата Басарбово и Иваново. След това се насочва в южна посока и пресича път I-5 Русе - Бяла. Магистралата продължава в югозападна посока и минава между селата Екзарх Йосиф и Обретеник. Трасето пресича река Янтра с голямо мостово съоръжение югоизточно от с. Белцов. След това се преминава между село Ценово и село Пиперково и следва пресичане с път II-54 Свищов - Бяла.

Предвиден е западен обход на село Ценово, а след това трасето се развива в южна посока и следва пресичане с път I-3 Плевен - Бяла. Магистралата преминава южно от село Пейчиново, а след това се насочва източно от село Страхилово и пресича път III-407 Моравица - Царевец, а след това и път III-502 Полски Тръмбеш - Горна Липница и път III-504 Самоводене - Алексово. Пътят продължава в южна посока. Предвидено е пресичане на АМ "Русе - Велико Търново" с проектното трасе на АМ "Хемус" при км 102+779.91 - в близост до село Паскалевец, село Стефан Стамболово, село Никюп и село Водолей. След това магистралата продължава право на юг и преминава между селата Ресен и Водолей.

Предвидено е пресичане на път III-3031 Павликени - Самоводене, като трасето преминава западно от село Хотница. Следва пресичане на път I-4 Коритна - Велико Търново, а след това и на река Янтра, като се преминава между селата Момин сбор и Леденик.

Релефът на терена след река Янтра до края на магистралата при път I-5 Русе - Маказа е планински с дълбоки дерета и високи върхове. Това налага изграждането на големи съоръжение - 4 тунела по лявото платно и 2 по дясното, както и 22 моста и виадукти, с обща дължина 14 853 м. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела. Достъпът до земеделските земи ще бъде осигурен с построяването на 12 селскостопански надлеза и 9 селскостопански подлеза.

Проектирани са 8 площадки за краткотраен отдих. Те са в близост до с. Басарбово, село Красен, село Тръстеник, гр. Бяла, село Стефан Стамболово, до промишлената зона на град Дебелец, до промишлената зона на гр. Русе, преди село Белцов, село Ресен и село Водолей.

Пътят Русе-Велико Търново да стане четирилентов

Пътят Русе-Велико Търново да стане четирилентов

Една от най-опасните пътни отсечки в страната

Червен вариант

Трасето обхожда град Русе югоизточно и развивайки се успоредно на река Дунав, пресича път I-2 Русе - Варна малко след разклона с път II-23 Русе - Червена вода. След това преминава западно на селата Красен, Божичен и Иваново до пресичане с път I-5 Русе - Бяла, което е след разклона с общинския път за село Иваново. След това трасето се насочва северозападно на селата Тръстеник и Екзарх Йосиф, като продължава между селата Белцов и Ценово, след което се насочва на югоизток и преминава в непосредствена близост западно на кв. "Гара Бяла" и пресича път I-3 Гара Бяла - Плевен на около 2 км от кръстовището с път I-5.

След гр. Бяла, трасето продължава своето развитие югозападно от село Пейчиново, след което се насочва в южна посока. Преминава в непосредствена близост западно на село Иванча и село Стефан Стамболово, източно на село Водолей, западно на село Хотница до пресичането с път I-4 Коритна - Велико Търново и източно на с. Момин сбор. След това трасето се насочва в югоизточна посока, като преминава под с. Леденик и гр. Велико Търново до включването в съществуващото трасе на път I-5, южно от гр. Дебелец.

Син вариант

Този вариант на трасе следва развитието на червения до пресичането с общински път за село Иваново западно от селото, след което се развива в южна посока. С това направление преминава в непосредствена близост западно на град Две могили и село Батишница, източно на град Борово, западно на село Пет кладенци и обхожда източно град Бяла.

След това продължава отново в южна посока, като преминава източно на селата Каранци, Раданово, Сашево, Куцина, западно на селата Крушето и Янтра, между градовете Поликраище и Първомайци, западно на с. Самоводене и се насочва към път I-4, който се пресича западно от с. Леденик. На около 5 км след пресичането с път I-4 се влива в червения вариант.

При този вариант, южно от град Бяла е проектирана връзка с дължина близо 8 км, която да осигури възможност за връзка между синия вариант в участъка между градовете Русе и Бяла и червения и зеления варианти в участъка между градовете Бяла и Велико Търново.

Изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява транзитния трафик по коридор №IX и международен път Е-85, уточняват от АПИ.

С построяването й ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ "Русе - Велико Търново" ще бъде основна връзка, свързваща втория мост над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 София - Велико Търново - Варна, път I-3 София - Плевен- Русе и бъдещия участък на АМ "Хемус".

Началото на проекта АМ "Русе - Велико Търново" е на 3 км източно от съществуващия Дунав мост при град Русе, а краят е след град Дебелец, по посока на път II-55. В разработените варианти на трасе са проучени възможните технически решения за изграждане на автомагистралата по нов терен извън съществуващия път I-5. Проектът е разделен на три участъка: Русе - Бяла /от 0+400 до км 40+357/, обход на гр. Бяла /от км 40+357 до км 76+000/ и Бяла - Велико Търново /от км 76+000 до км 133+240/, уточниха от АПИ.