На около 1 млн. лева възлизат неразплатените задължения на Община Брегово, съобщи БНР. Част от тях са за трудови възнаграждения.

По думите на кмета Илиян Бърсанов до празниците се планира да бъдат изплатени по две заплати.

"Всичко зависи от събираемостта на местните данъци и такси. Сега, в края на годината има малко по-голяма активност и от това зависи, но смятам, че за две заплати ще съберем. Това е за общинските дейности, които са към бюджета на общината, от собствени приходи. В държавните и домовете, и училищата всичко е наред, понеже трансферите са месец за месец.", поясни той.

Задълженията са натрупани за години и години ще са необходими, за да бъдат платени, добави още кметът. За да се разплати, общината ще разчита на приходи от наеми, местни данъци и такси.