Oбщина Бяла очаква до 3 месеца проектът за реставрация на моста на Кольо Фичето край Бяла да бъде одобрен за финансиране, съобщи БНТ.

Максималната сума, която се отпуска по програмата "Региони в растеж", е 4,5 млн. евро.

Мостът продължава да се руши, а основен ремонт не му е правен от 45 години.

Самоукият майстор Фичето построява моста над Янтра преди 152 години с помощта на ковачи от Габрово и дърводелци от Трявна и Дряново. През 1897 г. голямо наводнение срутва част от моста. След 25 години на нейно място е направено бетонно съоръжение. С времето обаче оригиналният мост се руши, а красивите му каменни орнаменти дори не се забелязват.

Средствата, които са необходими за реконструкцията на моста, не са по силите на община Бяла. Затова тя кандидатства за европейско финансиране.

По думите на кмета на община Бяла Димитър Славов, след 10 месеца чакане, е съгласуван проекта с националния институт за недвижимо културно наследство.

Освен реконструкция на целия мост проектът предвижда паметникът на Кольо Фичето да бъде преместен на висок хълм. Отделно се предвижда музей за живота на майстор Кольо Фичето.