Община Добрич набира предварителна информация за деца, чиито родители желаят да посещават детските градини и ясли в периода 21-31 декември, съобщи БНР.

От местната администрация съобщават, че при евентуална нова заповед от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов за отваряне на детските заведения е необходимо да се знае предварително колко деца биха посещавали градини и ясли.

Подготовката е свързана със създаването на организация по зареждане на хранителните продукти, отоплението на сградите, дезинфекцията, както и осигуряването на персонал.

Родители, които са в невъзможност да се грижат за децата си в посочения период, трябва да заявят желанието си до община Добрич.

За детски ясли - тел.0899991865 -д-р Д. Петрова - гл.-експерт "Здравеопазване";

За детски градини -тел.0895882143 -Снежа Вачева - гл.-експерт "Предучилищно образование".