От община Плевен кандидатстват за безлихвен заем от ПУДООС за закриване и рекултивация на старото общинско депо за отпадъци, стана ясно от сайта на общината. Решението е взето от Общинския съвет на 30 август 2018 г.

Общинарите ще кандидатстват пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към екоминистерството по проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Плевен".

Ползването на общинското депо за битови отпадъци е спряно със Заповед на Директора на РИОСВ - Плевен, от 29 септември 2016 г.

Според изискванията на ПУДООС, към заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, всеки кандидат трябва да предостави Решение на Общински съвет за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекта. Стойността на проекта е 12 591 744,38 лв. с ДДС. Заявената безвъзмездна помощ от ПУДООС е в размер на 9 731 744,38 лв. с ДДС.

8 млн. лева за 5 години ще получи фирмата за боклука в Плевен

8 млн. лева за 5 години ще получи фирмата за боклука в Плевен

Отворена е офертата само на победителя

Разликата до общата стойност на проекта е собствено участие на Община Плевен. Очаква се тя да бъде осигурена от платените от Община Плевен отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 473 267,14 лв. и безлихвен заем. Заемът е осигурен от Министерство на финансите/Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на 2 386 732,86 лв.

Плевен очаква безвъзмездна финансова помощ от държавата за закриване и рекултивация на старото общинско депо за отпадъци. Според изготвения проект общата стойност е над 12 милиона лева.

Председателят на Общинския съвет Мартин Митев заяви пред БНР, че почти 8 млн. лева ще получат като безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. "470 хиляди ще бъде собственото участие на Община Плевен и останалите 2 милиона и 400 хиляди ще даде отново ПУДОС, под формата на заем, безлихвен обаче, за да закрием старото депо. Одобрени сме за финансиране за тази рекултивация".