Oбщина Варна иска да придобие безвъзмездно от държавата управлението върху Шокъровия канал. Решението беше одобрено на заседание на Варненския общински съвет, съобщи БНР.

Администрацията има изготвен проект за заустване на дъждовните води от канала навътре в морето, като в момента документацията минава през процедури за съгласуване с компетентните институции.

Алармираха, че кална вода се излива от Шокъровия канал във Варна в морето

Алармираха, че кална вода се излива от Шокъровия канал във Варна в морето

От ВиК-Варна уверяват, че няма замърсяване на морето

Общинските съветници гласуваха положително и предложението община Варна да поиска от държавата имот в Южна промишлена зона, за да може да кандидатства по процедура "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал". Едно от условията за кандидатстване е да се предостави документ за собственост на терена.

Положително становище получи и предложението да бъде увеличен капитала на Двореца на културата и спорта, както и да се промени устава на дружеството.