Спечелилите търг за доставчици на електроенергия отказват да сключат договор с община Велико Търново заради високите цени на тока на свободния пазар, съобщи БНР.

По тази причина от община Велико Търново прекрати обществената поръчка за 3,1 милиона лева за доставка на ток за 18 месеца.

Ковачева поиска от КЕВР да не вдига цените на тока и парното

Ковачева поиска от КЕВР да не вдига цените на тока и парното

Като довод затова тя посочи ускорените инфлационни процеси

Оферти са подали три фирми и класираният на първо място доставчик е спечелил с цена от 348 лв. без ДДС за МWh.

При покана за сключване на договор доставчикът се отказва, заради многократно по-високата в момента цена на електроенергията на свободния пазар.

Искаме от ЕК да намалим ДДС на доставките на ток и природен газ

Искаме от ЕК да намалим ДДС на доставките на ток и природен газ

За провеждане на консултация с Комитета по ДДС към Европейската комисия

Класираната на второ място фирма с оферта от 350 лв. без ДДС за МWh също е отказала да сключи договор по същата причина.

От Общината заявиха, че в момента няма риск за обществените институции и предстои обявяването на нова обществена поръчка за доставка на електроенергия.