Обявени са обществени поръчки за проектиране за ремонт на 56 км третокласни пътища в областите Русе и Монтана, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Областно пътно управление (ОПУ)-Русе е обявило обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на над 22 км от третокласния път III-202 Нисово - Кацелово. "Отсечката е най-кратката пътна връзка между общините Две Могили, Опака и Попово в областите Русе и Търговище. Третокласният участък е в недобро състояние, с дефекти и пукнатини на пътната настилка и влошено отводняване", отбелязват от АПИ. По трасето има три големи съоръжения, които също ще бъдат основно ремонтирани - мостове над р. Бели Лом, над р. Малки Лом и над р. Черни Лом.

Прогнозната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 441 300 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 29 август 2022 г.

Шест проекта за ремонт на пътища във Велико Търново чакат финансиране

Шест проекта за ремонт на пътища във Велико Търново чакат финансиране

Над 25 километра са пътищата, за които ремонтът е належащ

ОПУ-Монтана пък е стартирало обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на близо 34 км от третокласния път III-133 Септемврийци - Вълчедръм - Мокреш. Отсечката започва от границата с област Враца, преминава през Септемврийци, Вълчедръм, Мокреш и завършва при пресичането с път II-81 Монтана - Лом. Третокласното трасе свързва населените места от общините Лом и Вълчедръм в област Монтана.

Участъкът е с нарушена асфалтова настилка и влошено отводняване. Предвиден е ремонт на 2 мостови съоръжения над р. Цибрица и над р. Душилска. Индикативната стойност на поръчката за изработване на технически проект е 679 620 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 9 септември 2022 г.

"Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности", обясняват от АПИ.