От Главна инспекция по труда командироват трудови инспектори за Бургас, съобщиха от ГИТ.

Целта е подсилване на екипите на дирекциите, на територията на които има летни туристически курорти. Командироването на инспектори от други области ще бъде за период от 9 седмици.

Първите четири екипа от общо 8 инспектори от дирекциите "Инспекция по труда" Сливен и Стара Загора вече проверяват на територията на област Бургас. От Инспекцията са създали организация и за включване на екипи на Агенцията в съвместни проверки с други контролни институции, с които ще взаимодействат в областта на туризма на територията на областите Бургас и Варна.

Повече информация за контрола на ИА ГИТ през активния туристически сезон, правата на наетите, процедурата за наемане на непълнолетни лица и друга полезна информация, е публикувана на сайта на Агенция http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3018