Започна информационната кампания за предстоящия местен референдум в Стара Загора. Той ще бъде на 18 юни 2017 г. за бъдещето на парк Бедечка, съобщиха от община Стара Загора.

Информационната кампания за референдума приключва на 16 юни 2017 г.

Реформатори искат спиране на референдума за парк "Бедечка"

Реформатори искат спиране на референдума за парк "Бедечка"

Бил наказателен вот към гражданското общество застанало зад Мораториум за строителството

Въпросът за местното допитване е: "Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал Бедечка, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. "Хан Тервел", от запад - ул. "Иван Вазов", от север - алеята към предприятие "Труд" и от юг - ул. "Хр. Морфова"? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора".

Защитниците на парк "Бедечка" опънаха палатки пред общината в Стара Загора

Защитниците на парк "Бедечка" опънаха палатки пред общината в Стара Загора

Призоваха всички съпричастни да спят с тях под звездите

По Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) от община Стара Загора осигуряват бюлетини, пликове, протоколи, урни, помещения за гласуване и т.н.

Разходите за произвеждане на местния референдум са за сметка на общинския бюджет. Общината отпечатва информационен лист с въпроса и мотивите за произвеждането на референдума, по предложение на групата от 36 общински съветници, представители на различни политически партии в Общински съвет Стара Загора. Той ще бъде разпространен на достъпни места и места, определени за агитация, както и чрез средствата за масова информация.

Запазване на парк "Бедечка" - по-евтино от нов квартал

Запазване на парк "Бедечка" - по-евтино от нов квартал

Защитници на парка смятат, че комисията действа в разрез с процедурата за промяна на ОУП

Определени са помещенията, които могат да се ползват безплатно за провеждане на информационна кампания, за времето от 09.00 до 21.00 ч.. Пълният списък и други подробности са публикувани на официалния сайт на Община Стара Загора: http://starazagora.bg/images/stories/municipality/referendum_2017/zapoved_10-00-795.pdf .

Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени и местата, на които могат да бъдат поставяни агитационни материали: http://starazagora.bg/images/stories/municipality/referendum_2017/pril_agit_materiali.pdf .

Преразпределят квотите на 3 партии в СИК за референдума в Стара Загора

Преразпределят квотите на 3 партии в СИК за референдума в Стара Загора

Допитването за бъдещето на парк "Бедечка" ще бъде на 18 юни т.г.

За гласуване на референдума в община Стара Загора се разкриват 208 избирателни секции, с общо 1040 членове на СИК. Секционните избирателни комисии са съставени от петима членове.