Екоинспекцията провери сигнал за мъртва риба в река Чая в района след разклона за село Югово.

Той е бил подаден около 15.00 часа вчера.

Последвала проверка на експерти на РИОСВ - Смолян, Регионална лаборатория - Смолян, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и представители на община Лъки. При нея са били установени мъртви екземпляри от вида черна мряна в различен стадий на разлагане.

При извършения оглед не са били констатирани мирис, пяна или промяна в цвета на водата. След проверка на река Юговска (приток на река Чепеларска) не са открити други мъртви риби, посочват от РИОСВ-Смолян.

Мъртва риба в Марица край Пазарджик и Пловдив заради изпускането на пластмаса

Мъртва риба в Марица край Пазарджик и Пловдив заради изпускането на пластмаса

Във водата били изпуснати т. нар. мленки от пластмаса

Направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма.

За да се установи причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

От екоинспекцията съобщават, че в района няма промишлени предприятия или други източници, генериращи замърсявания.

Припомняме, преди дни голямо количество мъртва риба беше открито и в река Марица край Пазарджик. Беше установено, че нормата за замърсяване във водите е превишена 16 пъти.

При извършената проверка бяха констатирани пластмасови мленки от преработка на полиетиленови отпадъци. Резултатите от взетите водни проби сочат инсталацията за преработка на отпадъци на "Екоинвест" ЕООД за източник на замърсяването.

16 пъти превишена нормата за замърсяване в река Марица

16 пъти превишена нормата за замърсяване в река Марица

Няма опасност от замърсяване на питейната вода в Пловдив