Откриха над 4 тона канцерогенно вещество на територията на бившия торов завод "Химко" във Враца, съобщават от екоинспекцията.

Опасният трихлоретилен е бил установен при проверка в един от складовете за съхранение на химични вещества. Той е бил в 15 варела, всеки с тегло по 290 кг, като общото количество на токсичния химикал е 4350 кг.

За да не се допусне замърсяване на околната среда, на настоящия собственик на завода "Инвестбанк" АД е дадено предписание залежалите химикалите да бъдат класифицирани като опасни отпадъци, които да бъдат предадени за транспортиране и третиране на лица, които имат разрешение за обезвреждане на опасни отпадъци.

Към момента опасните химични вещества се съхраняват в склад с ограничен достъп. Техните опаковки са във видимо добро състояние и с ненарушена цялост. При проверката не сa били установени течове и разливи на химикала. Обектът е с денонощна охрана и видеонаблюдение.

Серовъглеродът от "Химко" е изнесен успешно от страната

Серовъглеродът от "Химко" е изнесен успешно от страната

Предстои неутрализиране на водата в басейните