Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане - това са най-честите нарушения при провеждането на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, които се финансират със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Пропуските се допускат основно при административната подготовка на тръжната документация, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Общо 863 нередности са регистрирани до момента, като текущо приспаднатите суми по програмата са в размер на 22,6 млн. лв.

24 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" отиват за проекти на общините

24 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" отиват за проекти на общините

Това предложи заместник-министър Деница Николова

По наложените корекции от страна на бенефициентите са започнати 559 съдебни административни производства, като до момента 131 са завършили с решение в полза на Министерството, а 7 дела - в полза на жалбоподателя.

Финансови корекции за същите нарушения са наложени и на Столичната община, като към днешна дата приспаднатата сума е в размер на около 1,6 млн. лв.

От МРРБ посочват, че основната функция по контрол на Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" е да следи за правилното разходване на евросредствата. По тази причина той извършва проверки на възлаганите от бенефициентите обществени поръчки, като чрез механизма за налагане на финансови корекции в резултат от установени нарушения се цели да не се допусне извършването на незаконосъобразен разход. Чрез финансовите корекции може да се отстрани и пропуск в бюджета, причинен от допусната грешка.

Повече от 1 млрд. лева разплатени по ОП "Региони в растеж'

Повече от 1 млрд. лева разплатени по ОП "Региони в растеж'

Това съобщиха от МРРБ