Началникът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Югозападен район е отменил издаденото разрешение за строеж на едноетажното тяло на хотел "Маринела - София". Той е издал заповед, с която се отменя разрешението на главния архитект на район "Лозенец" поради липса на материална компетентност. Заповедта е в процес на връчване на заинтересованите лица, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е предприело действия относно надстрояването на хотела. 

При проверка на строежа през април тази година от ДНСК установили, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти. На 16 май е била издадена заповед за спиране на строежа и забрана на достъпа.

До прокуратурата бил подаден сигнал за протестиране на разрешението за строеж пред началника на РДНСК Югозападен район. Разрешението за строеж е протестирано от Софийска градска прокуратура.

В протеста си прокуратурата изнася твърдения, че са налице достатъчно данни и доказателства за неговата незаконосъобразност. Главният прокурор на район "Лозенец" не бил надлежно оправомощен да издава разрешения за строеж на строителни обекти от втора категория, какъвто е настоящият случай.