София и Димитровград подобряват качество на въздуха си със средства по ОПОС, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Днес министър Нено Димов подписа договор за изготвяне на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух с кметовете на двата града - Йорданка Фандъкова и Иво Димов.

Средствата са осигурени изцяло от ОП "Околна среда 2014-2020 г."

Над 8 000 души умират годишно в България от мръсния въздух

Над 8 000 души умират годишно в България от мръсния въздух

Почти 15 000 души годишно в България умират вследствие замърсяването на въздуха

Програмата на Столичната община е за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух, и по-специално нормите за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди. Проектът е на стойност 400 000 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

Размерът на инвестицията в Димитровград пък е над 7,5 млн. лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.

Проектът цели да се намали количеството емисии на фини прахови частици на територията на общината. Предвижда се да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с алтернативни форми за отопление.

Мръсен въздух дишаме в десет български града

Мръсен въздух дишаме в десет български града

Според данни на Air Quallity Ingex