В колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ през последните три дни кипи усилен труд и оживление. Броят на птиците постепено се увеличава.

На наколната платформа до момента са се настанили 20 птици от защитения вид, а около нея на окосената тръстика има още 15.

Пеликаните старателно подготвят гнездата си като оформят ямки за гнезедене с помощта на тръстикови стебла. Очаква се с повишаване на температурите да се завърнат и останалите пеликани, гнездящи в резервата.
Колонията се наблюдава ежедневно от служителите с оптична техника.

Езерото "Сребърна" още е покрито с лед, отделни разтопени петна се наблюдават в северната му част. Там има струпвания на неми лебеди, водни кокошки и зеленоглави патици.

При ежедневните обходи, охраната на резервата не е установила присъствие на любители-риболовци или нарушения на режимите в защитената територия. Нивото на водата в езерото е 215 см, а при захранващия канал е 0  см, поради ниските нива на река Дунав.