Почистиха 5 километра от коритото на река Искър, намиращо се на територията на Столична община.

Проектът за почистването на речното корито е на стойност над 1 млн. лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

В рамките на последната седмица са почистени и коритата на други реки в Столична община. В централната градска част са почистени 2 840 метра от коритото на Перловската река, а в район "Люлин" са почистени 802 метра от коритото на Суходолска река.

32 километра от реките в София са почистени

32 километра от реките в София са почистени

Продължава и поддръжката на отсечка от р. Искър

През настоящата седмица се очаква почистването на речните корита да продължи. Предстои почистването на 700 метра от коритото на река Шеовица в селата Мало Бучино и Иваняне.

Едновременно с това продължава и почистването на още 5 985 метра от речни корита от реките Суха Лешница и Владайска в селата Владая, Какач и дерето "Беравица". Над километър от коритото на река Владайска ще се почиства и в централната градска част - от булевард "Акад. Иван Е. Гешов" до булевард "Тодор Александров".

Предстои и да се почистят язовирните стени на язовирите "Суходол 2" и "Бистрица".