Във връзка с падналите проливни валежи, през изминалото денонощие се наблюдава покачване на нивата на всички реки на територията на област Враца.

Покачено е нивото на р. Искър, като към 13.00 ч. днес при с. Ребърково в община Мездра се наблюдава лек спад. Няма засегнати жилищни територии и инфраструктура, незначителен разлив се наблюдава върху пасища и мери.

Към момента няма опасност за населението и реални предпоставки за разливи по поречието на р. Искър в границите на област Враца. Мостовете при с. Струпец и с. Радовене в община Роман имат необходимата проводимост за оттичане на водните маси.

Река "Огоста" при с. Хайредин е достигнала най-високото си ниво, като на места има залети земеделски площи. Река "Скът" нормално оттича водните маси. По нейното поречие няма критични нива.

Река "Ботуня" е излязла от коритото си в извънурбанизираната територия на град Криводол, като е заляла пасища и мери. Язовирите на територията на област Враца са под наблюдение, като няма критични нива в следствие на превантивно осигурения свободен обем.

Временно е ограничено движението на път Горно Пещене - Враца. Движението се е осъществявало в една лента заради наводнен участък. Поради паднала скална маса е наложено ограничаване на движението на път Срупец - Синьо Бърдо. Районът е обезопасен, като община Роман предприема мерки по разчистване на скалната маса.

Заместник областният управител Мирослав Комитски, заедно със старши комисар Цветелин Стоянов - директор на Областна дирекция на МВР - Враца и комисар Николай Димитров, директор на ПБЗНП - Враца правят оглед на поречието на р. Искър в границите на област Враца.

Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните валежи от дъжд, продължава 24 - часовият контрол и наблюдението на язовирите и реките на територията на област Враца от страна на оперативното звено на Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен.