Специални контейнери за събиране на ненужни дрехи и обувки бяха разположени на три места в Поморие - на паркинга срещу общинската администрация, до сградата на Районното полицейско управление и на автогарата в кв. "Свети Георги". Целта на инициативата е да повиши обществената информираност за устойчивото третиране на отпадъци и да превърне непотребната за един дреха в помощ за друг.

Проектът с фокус върху повторната употреба се осъществява със съдействието на фирма TexCycle. Той съществува от години в повечето европейски държави. Контейнерите са обозначени с надпис "ДРЕХИ И ОБУВКИ". Те разполагат с инструкции за използване и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Желателно е дрехите да бъдат изпрани и прибрани в торба.

Какво да правим със старите си дрехи?

Какво да правим със старите си дрехи?

Често дрехите, които оставяме до кофите, свършват на сметища или в печки

Част от материалите ще се използват за почистване в индустрията, а друга част ще се предаде за рециклиране или оползотворяване в специализирани инсталации. Освен за преработка TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на нуждаещи се хора.

Инициативата предотвратява нерегламентираното изхвърляне или изгаряне на тонове текстилни отпадъци. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване ще се извършват за сметка на компанията.