Системата за разделно събиране на отпадъците ще бъде разширена. Това заявиха от Столичната община.

Вече е обявен конкурс за организации по оползотворяване на отпадъците по опаковки, които да обслужват 22 от районите за срок от 5 години.

Увеличенията в броя и обхвата на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки са един от критериите за подбор на кандидатите.

Допълнителните изисквания на общината към кандидатите са да разполагат с площадки и съоръжения за предварително третиране на разделно събраните отпадъци. Участниците трябва да представят за оценка подробен План за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци. Той трябва да включва местонахождение, както и брой и вид на съдовете в предлаганата система. Договор със Столичната община ще подпишат само кандидатите, които отговарят на тези условия и получат най-висока обща оценка по критериите за оценяване.

Зам.-кметът на СО по екология Йоана Христова заяви, че разширяването на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци е резултат, както на добре функциониращата общинска система за разделно събиране на отпадъци, така и на по-високите цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци.

Според националното законодателство до 1 януари 2018 г. общините трябва да постигнат поне 40% от общото тегло на отпадъците за подготовка за повторна употреба и рециклиране. През 2016 г. Столичната община достигна степен на рециклиране от 51%, изтъкна Христова.

Срокът за подаване на документи е до 30 ноември.