Над 100 язовира на територията на община Тунджа са проверени преди зимния сезон. Отстранени са повредите в техническите съоръжения и дигите на водоемите, съобщи БНР.

Заради липсата на валежи през последната година голяма част от по-малките язовири са празни, но рискът от аварии, включително и след човешка намеса, винаги съществува.

Зам.-кметът на община Тунджа Татяна Стоева уточни, че повечето язовири са готови да посрещнат зимата.

Не сме притеснени, работим в момента по язовира в Скалица, има няколко места, които трябва да насипем, язовирът в Калчево, язовирите в Окоп, допълни той.

Особено внимание се обръща на каскадните язовири, които се намират над населени места и са най-честата причина за локални наводнения в пролетните месеци.