"За да остане природа в България" призовава земеделското министерство да публикува списък и карта на имотите с променено предназначение, които ще се възстановяват като земеделски.

В позиция до медиите коалицията от природозащитни организации приветства оттеглянето на спорните поправки в Закона за опазването на земеделските земи. Според природозащитниците с поправките се давала възможност за поредно удължаване на срока за застрояване на апетитни имоти, особено по Черноморието и планините.

ГЕРБ се отказва от спорния закон за земеделските земи
Обновена

ГЕРБ се отказва от спорния закон за земеделските земи

И патриотите дадоха заден за закона

От "За да остане природа в България" са изненадани, че справка за земеделските земи с променено предназначение е искана от областните дирекции "Земеделие" едва след заседанието на парламентарната комисия по земеделие и храни. Природозащитниците са учудени, че комисията е разглеждала законопроекта без да е наясно кои точно са тези земи и къде се намират.

Екоминистър се държи като регионален - първи екопротест при "Борисов 3"

Екоминистър се държи като регионален - първи екопротест при "Борисов 3"

Природозащитници искат оставката на Нено Димов

От коалицията изразяват готовността си техни представители да участват в обществена дискусия за промени в закона. Преди това обаче призовават да бъде публикувана информация за имотите с променено предназначение, които на 23 май отново ще бъдат възстановени като земеделски земи.

От "За да остане природа в България" оправят призив към общинските администрации своевременно да изпълнят законовото си задължение да уведомят Комисията за земеделските земи, комисиите към областните дирекции "Земеделие" и Службата по геодезия, картография и кадастър за служебно извършване на промяна в кадастъра и съответните регистри.

Според природозащитниците по този начин ще се избегнат противозаконни злоупотреби с невалидна промяна на предназначението им. Те призовават земеделското и регионалното министерства да упражнят контрол за изпълнение на закона.