Цените на доставяните в общинските заведения в Пловдив плодове и зеленчуци са в пъти по-високи, отколкото цените на дребно на общинските пазари и с цените на веригата магазини „Сани".

Това е скандалното заключение на директора на Дирекция „Стопански дейности" в общинската администрация Георги Божев, съобщава Радио Пловдив.

Изводите са направени след внезапна проверка на 28 ноември. При някои видове плодове те са с 35,5% по-високи, а при доматите и краставиците с 50 до 60 % завишение.

Според констатацията на Божев, независимо от значителния размер на договорените обеми на доставките, при това пазарно гарантирани, цените на плодовете и зеленчуците, вместо да бъдат по-ниски от пазарно предлаганите, продължават да са по-високи.

Данните доказват също, че изключително високите цени на доставките за пловдивските общински заведения не са в резултат от действието на случаен фактор или прецедент, а са в резултат на намерението на фирмите доставчици за придобият по-големи печалби от сключената сделка.

В крайна сметка това води и до значително увеличаване на разходите в бюджета на Община Пловдив за издръжката на детските и млечни кухни, заведения на бюджетна издръжка и социални домове, се казва в доклада.

Божев препоръчва спешна среща с доставчиците ЕТ „Свети Димитър - Димитър Делчев" и ЕТ „Конкурент 11 - Тодор Джаров", на която да се набележат конкретни стъпки, които да доведат до намаление на доставните цени и изравняването им с тези на свободния пазар.

Ако тези мерки не доведат до намаление на доставните цени то тогава да се предприемат действия за прекратяване на договорите за доставка на плодове и зеленчуци за пловдивските общински заведения, заявява още Божев.