Градската прокуратура да провери действията на заместник министър Валентин Йовов по отношение на незаконно строителство в Лозенец. Това искат в писмо до градски прокурор Емилия Русинова от Инициативен комитет "Лозенец", представляван от Никола Вапцаров и Войслав Тодоров.

Мотивът за проверката на зам.-регионалният министър Йовев е, че той е облагодетелствал трети заинтересовани лица, пишат от Инициативния комитет "Лозенец".

Повод за това писмо до прокуратурата е, че на ул. Златен рог (УПИ I, кв. 272А, местност Лозенец - I-ва част, район Лозенец, гр. София, Столична община) има строителство на 120-метрова сграда. Това противоречи на редица законови разпоредби и основни принципи на правото.

Небостъргачът в "Лозенец" ще задръсти квартала, вдигнаха се столичани

Небостъргачът в "Лозенец" ще задръсти квартала, вдигнаха се столичани

Имало план за строеж на още 3-4 небостъргача в "Лозенец"

След писмо на зам.-министър Йовев от дирекция "Национален строителен контрол" и Главният архитект на София - арх. Здравко Здравков смятат, че строителството на сградата може законно да продължи до 2020 година. Разрешителното за строеж на този небостъргач е изтекло дори и след удължаването с 5 години според ЗУТ. Това удължаване е било до 19.11.2017 г. и презаверяването на разрешителното за тази сграда е еднократно, пишат от Инициативния комитет.

Тъй като към 19.11.2017г. строителството на сградата не е завършено, а разрешението е изтекло и няма процедура по действащото законодателство, с която може да бъде повторно презаверено, считаме, че случващото се строителство може да се категоризира като незаконно, пишат гражданите.

"Главният архитект на Столична община издава Заповед №РА51-226 от 20.09.2017г, в която допуска съществени отклонения от първоначалния проект. В посочената заповед главният архитект цитира писмо на г-н Валентин Йовев - заместник министър на МРРБ с изх. №70-00-906 от 30.08.2017 г., което определя "срокът за завършване на строежа е 10 години от започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2 (11.01.2010г.) и е валидно до 11.01.2020г.", пише в сигнала до прокуратурата.

Пети протест срещу изграждането на небостъргач в Лозенец

Пети протест срещу изграждането на небостъргач в Лозенец

Прокуратурата се намеси в спор за друга подобна сграда днес

Становището на МРРБ противоречи на закона и е без правни последици, пишат от Комитета. Те уточняват, че писменото становище на зам.-министър Йовев игнорира презаверяването на разрешението за строеж със заповед №РД-09-50-1027 от 19.11.2012 г., което оказва, че срокът на разрешителното за строеж се подновява за 5 години от датата на издаване на документа.

Приемането на това тълкуване като действително, би означавало, че трябва цялата преписка по инвестиционния проект и разрешението за строеж да се гледа по действащите към август 2017г. законови разпоредби, включително по отношение на изискванията на Общия устройствен план на Столична община за максимална височина на строителството, ограничена от жилищната зона "Жг" до 26 метра височина на кота корниз. Въпреки това строящата се сграда предвижда на втория си етап да достигне височина от 120 метра, в противоречие с разпоредбите на ОУП на Столична община, пишат от Комитета.

Небостъргачът в „Лозенец” се строи, въпреки протестите

Небостъргачът в „Лозенец” се строи, въпреки протестите

С 6 етажа по-нисък от предвиденото...

Гражданите акцентират, че писмото на зам.-министър Йовев за изграждането на небостъргача е тълкуване на Закона за устройство на територията (ЗУТ). По закон само министърът на регионалното развитие има право да тълкува закона. Според авторите на сигнала до прокуратурата, зам.-министърът е превишил правата си и е целял облагодетелстване на инвеститора.

Подобен сигнал е изпратен и до 18 институции - до президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, лидерите на парламентарните групи в парламента, омбудсмана Мая Манолова, главния прокурор Сотир Цацаров.

В писмото си до 18-те институции от Комитета пишат, че АРТЕКС ИНЖИНЕРИНГ извършва строителство на високо етажна сграда от 34 етажа в зона с предвидена максимална височина от 8 етажа на улица Златен Рог №10.

"Считаме, че извършваното строителство е в пълно нарушение на законодателството на Република България", пише в сигнала до 18-те институции.

"Още при издаването на разрешението за строеж през 2007г. се вижда, че визата им за проектиране не съответства с плана за застрояване на Лозенец, приет по надлежния ред от Столичен Общински Съвет. Малко след издаването на разрешението влиза в сила Общият устройствен план на Столична община, който отрежда за горепосочения имот жилищна зона "Жг" с ограничение във височината от 26м, а не 120-метра, за колкото е одобрен подробният устройствен план", гласи сигналът до президента, омбудсмана и политиците.

От Комитета припомнят, че през 2012 година, разрешението за строеж е подновено, отново в разрез със закона и правилниците за прилагането му, защото при подновяването на разрешението такова строителство не е започнато, а само формално документално е издаден акт образец №2 за определяне строителна линия на имота. Не е издаден акт образец №3, който определя реално начало на строителните дейности, каквото е изискването на закона. Съгласно записната книга на обекта строителството е започнало едва 2017 година.

Само в 3 зони в София издигат небостъргачи

Само в 3 зони в София издигат небостъргачи

Всички сгради над 75 метра ще трябва да имат транспортна симулация

В заповедта на арх. Здравков се допускат съществени отклонения спрямо първоначалния проект, алармират от Комитета. Първоначалното разрешително за строеж е за административна сграда, докато строителната компания Артекс инженеринг рекламира и продава сградата като жилищна. В сградата има 105 ателиета и едва 1 търговски обект и 1 офис. Ателиетата заемат всички етажи между ет. 4 и ет. 29.

Наредба 7 определя за допустимо такива ателиета да се изграждат единствено в жилищни сгради, не в сгради за обществено обслужване. Фактът, че инвеститорът всъщност изгражда жилищна сграда, води след себе си редица допълнителни законови изисквания към настоящия строеж.

"Съгласно изискванията на чл. 32 ал. 1 от ЗУТ разстоянието между строящата се сграда и съседния УПИ XII от кв. 272 м. Лозенец I-ва част следва да бъдат по-големи или равни на височината на по-високата сграда, а това изискване е категорично нарушено. Разглеждането на сградата като жилищна премахва и основанията дори с ретроактивност тя да бъде категоризирана като обект от категория 2 и разрешението ѝ за строеж да е с валидност от 10 г. според поправките от 2017г.", пише в сигнала.

СОС реши "Борово" да си има небостъргач
Обновена

СОС реши "Борово" да си има небостъргач

77-метровия хотел ще е на ъгъла между бул. "България" и ул. "Борово"

Това не е първото известяване на отговорните институции. Те са сигнализирани за тези нередности с № вр №6 /27.11.2017г на РО НСК София и № САГ17-ТК00-2830/27.11.2017г на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.

До този момент не сме получили отговор от тяхна страна, пишат от Комитета.

Омбудсманът Мая Манолова е поставила същите питания, но в отговора от ДНСК избягват отговорите на въпросите за изтичащите срокове на разрешението за строеж като казват кога е влязло в сила, но не посочват срок на изтичането му. От Дирекцията няма отговор и на посочените аргументи относно законосъобразността на издадена заповед от страна на главния архитект на Столична община, с която се допускат съществени отклонения на посочения проект. Отговорите именно на тези въпроси са ключови за въпросния казус.

Молим всички Вас за съдействие. Въпросът е принципен и свързан пряко с проблеми отразявани многократно в докладите на Европейската Комисия за наблюдение.

От Комитета молят за проверка на какво основание зам.-министър Йовов изпраща писмо №70-00-906 от 30.08.2017г, то носи ли правни последици и правомерни ли са действията на ДНСК по горепосочения казус.

С решение на парламента е прието височината за застрояване на тази част на София трябва да е до 26 метра. Строителят е имал 10 години да реализира проекта и не го е направил. Законът казва, че след тези 10 години, той трябва да кандидатсва отново за разрешение за строеж и в това ново разрешение да бъдат отразени всички тези нови изисквания.

България понастоящем държи председателството на европейският съюз и това задължава още повече българските институции да отстояват принципите заложени в основите на Европа и особено на принципът на правовата държава, пише в сигнала на Инициативен комитет "Лозенец".