От екоминистерството променят месечния график за август, в помощ на питейно битовото водоснабдяване в областите Сливен и Ямбол, както и за земеделските производители, захранвани от язовири, канали и деривации на "Напоителни системи". Информацията е на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

"Въпреки сушата, която е вече трета година, а някъде продължава и пет години, макар с труден баланс между язовирите и тази година ще се справим като удовлетворим всички искания. Живеем в условия на суша в тази част на България и природният ресурс е ограничен", обясни министър Емил Димитров.

МОСВ призова да се пести водата в язовирите

МОСВ призова да се пести водата в язовирите

Тази година нивото е започнало да пада едва през август

Той разгледа състоянието на язовирите, захранващи Черноморието и земеделците в района на Сливен и Ямбол.

Заедно с изпълнителния директор на ВиК - Бургас Ганчо Тенев обиколиха язовирите "Порой", "Ахелой" и "Камчия".

Двамата обсъдиха графиците за разпределение на водния ресурс между Варна и Бургас, както и потреблението до края на активния туристически сезон по южното Черноморие. Нарушения в графиците, спуснати от МОСВ, не бяха установени.

Вода за напояване тази година има, успокояват Танева и Ревизоро
Обновена

Вода за напояване тази година има, успокояват Танева и Ревизоро

Язовир не се пълни с протести, подчерта Ревизоро

Министърът направи оглед на язовир "Жребчево" и се срещна с ръководството на "Напоителни системи" ЕАД . Той обсъди с тях исканията на земеделските производители за допълнителни количества вода за месец август.

Емил Димитров проведе разговори с ВиК дружествата в Сливен и Ямбол, които в момента заради сушата използват в максимална степен сондажните водоизточници по поречието на река Тунджа. Директорите го уведомиха за необходимостта от допълнителни водни количества, като за целта са депозирали и писма в МОСВ.

В района на Сливен "Напоителни системи" ЕАД са реализирали икономия в резултат на ограниченията наложени им с месечния график на МОСВ.

Предвид високите температури, изпарения, загуби от попиване на водата в речните корита и необходимостта от увеличени водни количества "Напоителни системи" са поискали разрешение в графика за месец август, икономисаните количества през предходните три месеца да им бъдат отпуснати в следващите 20 дни.

Вода за напояване тази година има, успокояват Танева и Ревизоро
Обновена

Вода за напояване тази година има, успокояват Танева и Ревизоро

Язовир не се пълни с протести, подчерта Ревизоро

Изразходването на икономията може да им бъде разрешено едва след като се прецени балансът в язовир "Копринка" и язовир "Жребчево". Министърът допълни, че МОСВ трябва да се грижи както за рибопроизводителите, така и за осигуряване на екологичния речен отток и за вода за напояване на земеделската продукция в района.

Министерството на околната среда и водите отправя призив ВиК секторът да намали загубите по водопреносната и довеждаща мрежа, гражданите да пестят водата и земеделците да обмислят по-пестеливо използване на водните ресурси, като същевременно преминават към алтернативни водоизточници.