Извънредни проверки на ТЕЦ "Бобов дол" извършиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник през почивните дни.

При инспекция след сигнал на граждани вчера е било установено, че има авариен пробив в пещ на камера на енергиен котел 1 и въведен в експлоатация енергиен котел 2. При проверката е било констатирано, че от изпускащо устройство 1 - т. нар. "голям комин", се изпускат тъмносиви димни газове, дължащи се на разпалването на котела с мазут. Съгласно комплексното разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" при разпалване емисиите се изпускат през големия комин в рамките на 6 до 8 часа, посочват от РИОСВ.

Отнеха разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на отпадъци

Отнеха разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на отпадъци

Изгарян е боклук, за който няма разрешение...

Заради установени нарушения на дружеството екоинспекцията наложи принудителна административна мярка още на 24 януари. Със заповед беше спряна производствената дейност на дружеството на енергийни котли 1, 2 и 3 в частта производство на електрическа енергия чрез използване на неразрешен вид гориво - биомаса, за работата на енергийните котли, както и извършването на дейност по оползотворяване с код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или по друг начин за получаване на енергия). Пломбирани още на 24 януари са шредерните инсталации, използвани при раздробяване на отпадъци.

Принудителната административна мярка е наложена с цел опазването на околната среда и здравето на хората, както и предотвратяване на административни нарушения от Закона за опазване на околната среда, както и на други административни нарушения в областта на екологичното законодателство.

ТЕЦ "Бобов дол": При нас няма опасни отпадъци, жертви сме на институциите

ТЕЦ "Бобов дол": При нас няма опасни отпадъци, жертви сме на институциите

Проверка в ТЕЦ "Бобов дол" установи, че отпадъци са горени без разрешително

Припомняме, проверка в ТЕЦ "Бобов дол" установи, че отпадъци са горени без разрешително.

Преди дни прокурори и следователи влязоха в централата. Повод за посещението е разследването на прокуратурата за престъпления против народното здраве и околната среда.

Прокурори и следователи влязоха в ТЕЦ "Бобов дол"

Прокурори и следователи влязоха в ТЕЦ "Бобов дол"

Екоминистърът потвърди, че са горени отпадъци без разрешително