Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнал за мъртва риба в язовир "Крива круша 1" в землището на Черноморец, съобщават от РИОСВ-Бургас.

Установените мъртви екземпляри са шаран, толстолоб, щука и таранка на брега, както и в акваторията, с размери приблизително от 10 см до метър.

Резултатите от първичния анализ показват понижение на кислородното съдържание и високи концентрации на амониев азот, които при определени условия оказват токсично въздействие и са вероятната причина за измирането на рибата. Окончателните резултати от анализа на показателите ще бъдат ясни другата седмица.

В района няма промишлени обекти. Няма зауствания или изтичане на отпадъчни води. Няма и брегови източници на замърсяване. По информация на Областна дирекция по безопасност на храните-Бургас, мъртвата риба вече е почистена.

Язовир "Крива круша 1" е каскадно свързан с язовир "Крива круша 2" и се захранва от него. Към яз. "Крива круша 2" няма приток вследствие на засушаване и е пресъхнал, незавирен и затова към язовир "Крива круша 1" не постъпва вода. Наличният воден обем в язовир "Крива круша 1" е приблизително 30% от общия обем, което също е вероятна причина за измирането на рибата. Язовирът е общински, отдаден на концесия.